Kurma

Ajwa Al - Madinah

 

Type : Premium Dates

Package : Standing pouch ziplock

Ukuran : 500 gram & 100 gram

Ajwa Al - Madinah

 

Type : Premium Dates

Package : Box

Ukuran : 500 gram

Ajwa Al - Madinah

 

Type : Premium Dates

Package : Bottle

Ukuran : 200 gram

Golden Valley

 

Type : Premium Egypt Dates

Package : Standing Pouch

Ukuran : 500 gram & 100 gram

Golden Valley

 

Type : Premium Egypt Dates

Package : Standing Pouch

Ukuran : 500 gram & 100 gram